طراحی دکوراسیون صفحه اول دانلود

این کتاب شامل چهار بخش است که  هر بخش درباره ایده های دکوراسیون و تزئین قسمت های مختلف خانه است.

بخش های کتاب:

ایده های دکوراسیون سقف
دکوراسیون-سقفدکوراسیون-سقف
دکوراسیون-سقف
پوشش های مناسب برای سقف
چراغها و لامپهای تزئینی
گچبری، رنگ، کاغذ دیواری و تیرهای چوبی

ایده های دکوراسیون دیوار
دکوراسیون-دیواردکوراسیون-دیوار
دکوراسیون-دیوار
پوشش های مناسب دیوار
رنگ، کاغذ دیواری، کاشی و سنگ و چوب

ایده های دکوراسیون پنجره
دکوراسیون-پنجرهدکوراسیون-پنجره
دکوراسیون-پنجره
انواع پوشش های پنجره
پشت پنجره، پرده کرکره، پرده های پارچه ای، پرده های عمودی و افقی
پرده و دراپه و تزئینات پرده و قطعات تزئینی پرده ها

ایده های دکوراسیون کف
دکوراسیون-کفدکوراسیون-کف

انواع پوشش های کف مانند:
چوب، لمینت و کاشی و سنگ

برای دانلود از لینک های زیر استفاده کنید:
دانلود کتاب ایده های دکوراسیون سقف
دانلود کتاب ایده های دکوراسیون دیوار
دانلود کتاب ایده های دکوراسیون پنجره
دانلود کتاب ایده های دکوراسیون کف